pro vaše pohodlí...


Požární signalizace EPS

V oboru požární bezpečnostní techniky provádíme dodávku a montáže jak jednoduchých neadresných systémů, tak i analogově adresných systémů s přesnou lokalizací zahoření a požáru.

      Naše firma se především zaměřuje na komponenty renomovaných výrobců ZETTLER, LITES a SYSTEM SENZOR.

     Tyto firmy poskytují ucelený sortiment komponentů od malých ústředen až po systémy splňující ty nejpřísnější kritéria kladená pro kulturní památky či strategické objekty.

     Naše firma nabízí zdarma technické studie, s popisem možností a kalkulací dle daných požadavků, které vzejdou z jednání u zákazníka, z prohlídky míst, které mají být požárně střeženy a z Technické zprávy požární ochrany od požárního technika.

     Pokud máme možnost pracovat na zakázce od jejího zrodu, zpracujeme vám kompletně i požárně technickou zprávu, včetně veškerých jednání s HZS (hasičský záchranný sbor). Tato zpráva je povinnou součástí při stavebním řízení.


Požární signalizace v rodinných domech

28.07.2008 20:09

Druhy požárních hlásičů

Co to jsou požární hlásiče a jaké druhy existují? Co jsou to požární hlásiče? Požární hlásiče obecně jsou elektronické prvky (snímače), které na základě vyhodnocení okolí své instalace aktivují výstražné systémy v případě vzniku požáru. Spouštěcím momentem poplachu je buď vývin kouře nebo...

—————

25.04.2008 09:20

nová vyhláška č. 23/2008 Sb

Dne 1. července 2008 nabude účinnosti nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb. Vyhláška je zpracována na základě nejnovějších tuzemských a...

—————